Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל השירה והאור

פסקתי לחשוב על עצמי.
הצטמצמתי עד,
עד אין משקל.
נאספתי אל האור השלם
אל אורה של ירושלים.
אל השירה הנובעת ממנה
בטרם נכתבה המילה
בטרם נשמע הצליל
בראשית.

9.12.2017