Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים וירושלמי

יש קסם בזוגיות.
לכל אחד מבין השניים יש מקום לאחר.
הם תואמים, אוטמים כל חסר.
ככל שירבו להיות יחד, ירצו עוד.
הם זוג:
ירושלים וירושלמי.

ומגיע רגע קשה,
כל כעס
של חששות הדדיים,
כי אז הזוג מתכנס לתוך עצמו.
הם יחד.
עשו להם בית.

5.12.2017