Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שיבה אל ירושלים

מצטופפים בחשכה
מכל קצות תבל באו
לראשונה, מאז בריאת האדם, שבים לירושלים
מאחוריהם נותרו הררי סירי בשר.

עוברים מהפך לאנשים מאמינים
דחף פנימי מובילם בדרכים לא ידעו
עולים אל העיר, והיא לפתע מוכרת
גוברים על מחסומי הספקות וגלי השנאה.

מילאו את אפיק נחל קדרון ובשצף מעל גבעת הגולגולתא
חצו את ויה דולורוזה
ללא תחושת רעב עמידים לכל תשישות
כל איש לבדו וקהלו
עומדים אל מול האל
יוצרים שירה פואטית
שחר ראשון מבצבץ
ליום הדין הקרב.

13.12.2017