Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ים מקדם

אני יוצא מירושלים
בחצות הלילה עוזב את הדרך
לטובת הבלתי מוכר.
ים המלח מחזיר את אור הכוכבים
מאיר לי את פני הסכנה.

רצף של בולענים,
אבנים וגושי המלח מפוזרים באקראי
נותרו מאחורי הים שנסוג.
גופות ללא קבר.

הקדם שנותר
מתעתע בי,
איני יודע היכן להניח את רגלי.
האם אהפוך לבוץ השחור?

ריח הגפרית מעיד
שהלכו פה לפניי.

10.10.2017