Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גלעד לשנאת אחים

הבית השרוף, ברובע היהודי.
ריח שרפה מילא את אפי
האימה השתמרה
מאז ח' באלול שנת שבעים לספירה.

בעיר המבוצרת שמעל הר הבית
הנצורים ראו אש גדולה אל המשכן עולה
קודש הקודשים בוער.
וכסא המלכות ריק.

הקנאים נושאי אמל"ח אל הכיכרות יצאו.
אשמות הוטחו,
דם אחים נשפך,
יצחק רבין נרצח.

ביהודה – לא נותרה ערוגה.
מוות בכל פינה.
עם אדוני אל אדונים רבים נמכר.
שוקי רומא הוצפו עבדים עברים לרוב.

ישראל לארצו שב.
על הר בית מקדשנו מתנשא מסגד אל-אקצה,
באימה אני מביט בו.
הוא הגלעד לשנאת אחים.

5.11.2017