Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רק שמך איננו פה

כולך לפניי
רגע לפני ורגע אחרי.
השער, הזרעות והחזה,
שפתייך הטועמות,
כל חלקיק שבך.
רק שמך אינו עולה,
אך זה אינו משנה
השם הזה אבד
הוא לא היה בחלקך
הוא לא צמח ממך.
אני זוכר
את כל החלקיקיים
טעמם איתי.
רק שמך איננו פה.

4.12.2017