Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שלמה בשבריה

אוהבייך יודעים שאת בנויה משברייך
משכונות נפרדות
מאבני השוני
מבליל של שפות
מאנשים
מאישה ואיש
מכן ולא.

ירושלים מחוברת בשבריה
מתת השברים מתת הדבר
מהמתוק ומהיקר
לירושלים השלמה.

8.12.2017