Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נפש בצינוק*

הסוהר לא הראה שום סימן,
שום התראה.
בעט במדויק
אל הצלעות
שאגה מקפיאה
חתמה את המכה.

"אסור לך להסתכל אליי
תקבל 15 ימי צינוק"

המכות כוונו לצד ימין של הגוף
הטריות נצבעו אדום
הטריות פחות בכחול ובסגול
הישנות בצהוב.
פסים וגוונים.

גם בצינוק
ערכתי קבלת שבת
בעיניים עצומות
ללא קול.

זוג פמוטים של בית הוריי
על שלל פיתוחי הכסף
מונחים על מפה לבנה רקומה
בשבת המלכה.

כפות ידיי מרחפות מעליהם
נוגעות בם
בשרי נחרך.

מרקש אפריל 2017
* רפאל יפרח נשפט ביפן לארבע שנות מאסר עם עבודות פרך