Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היכל השלום של אסלאם

דבריי המטיף: "האסלאם הוא שלום"
כל מבוקשתו לעשות למען אללה ונביאו.
לעשייה הזאת יש פנים קשות.

חמש פעמים ביום
המאמין קם
או אז ידיו פנויות
לכיבוש עולם.

את זאת הוא עושה מאז ימיו של הנביא.
"היפה שבאסלאם", מכריז המטיף.
איני עונה לנביא, אלא לנושאי חרבו,
מאמיניו אלימים מאוד.

דרכם צלחה מערב עד קדמת סין
ועד ליבה של אפריקה השחורה.
בכל מקום שאליו הוא בא
שם באפיקי הנחלים זורם דם.

תביט בהשמדת תרבויות אדם,
היכן היכל השלום שבפי האסלאם?

7.10.2017