Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חיית הארץ

נוהמת ושואגת,
סימפונית חיים אחת גדולה.
מעלה חיוך, חושפת ניב חד.
מתהדרת בשערותיה, בנוצותיה ובקשקשיה.
מלטפת ודורסת באחת.
זנבה נשרך אחריה, זקופה, מודעת לעצמה.
כנפי תעופה לה וסנפיר ורגל תמירה.
שקופה במלבושיה השחורים.
לא לאילוף, לצידך כותבת שירה.

20.1.2017