Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תתכסה ערווה

מאוד מבוגרת
זקנה מהקומה השלישית
אלמנה 21 שנה.
בעלה היה לה גאולוג
הוא האור והחושך
אינה יוצאת מאורו.

לא מבקשת דבר,
אלא את ששייך לה
לרגע אינה לבדה
זיכרונות וארוטיקה
ידיה הרזות, עורה המקומט, כלי דם הבולטים
מוליכים עוצמה.

להצטלם בערום עם אהובה
לכסות בעלעלי שרכים את המפשעות
כיסוי חלקי מאוד
את גופותיהם מפשיט
לרגע קיים.

מאז מות האהוב, השרכים המשיכו לגדול
התפשטו על פני הקירות
ממתינים לגן החלום.

חשוכת ילדים
אלא אם כן תהרה
בגיל 82
"יש לי עוד שנה
ואני יכולה"

1.4.2017