Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תקשורת בתוהו ובוהו

על פי התקשורת:
תוהו ובוהו הוא סכנה
לקיומה.
התקשורת שולחת זרועות של חשיפה.
בתחכום משליטה סדר בכאוס.
דוחקת את תוהו ובוהו לפינה נידחת
נועלת אותו מאחורי סורג ובריח.
הפכו למאמין אדוק בסדר העולמי.

התקשורת
עוררה בתוהו ובוהו כוחות שהיו רדומים
הם משיבים מלחמה.
תעצומות הנפש הנשכחות קמו לתחייה

הבלגן מאמין בדרכו.
הוא מטיל על עצמו משימה:
להרוס את התקשורת עד היסוד.
עד אי-סדר
עד תוהו ובוהו.

25.2.2017