Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חותמת הברית

את אינך מוותרת.
פעם בשבוע חייבת.
ועדיף עוד פעם.
לך זאת חותמת הברית:
את בזוגיות.

בשבילו את טורחת
ממלאת פלפלים
את זה שאין לו גובה
שנראה דש רחב
או חצי תחת,
שיש בו אגוזים וצימוקים
הממתיקים
את השגרה.

ואני?
אני מודע ליוקר
הנוזל הנפלט,
הוא בא ממני
זה אני בזעיר טיפין.
איני מוכן להפקירו
רק כי את רוצה
בן זוג.

8.3.2016