Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שדי השירה

השדיים קדמו לפואטית.
לפניהם לא היה אלא תוהו ובוהו.
השירה צמחה איתם,
יד ביד.

השירה להם שופר
מהללת את יופיים
עוד בטרם נראו ברבים.

עולם רב תכליתי להם,
דינמי, על פי הרגע
מיניקים
מעניקים
חיים.
שדי השירה.

25.3.2017