Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כאן לא אותו האור

כאן לא אותה השמש,
זה לא אותו האור
שמעל הר המורייה.
זה האור שאת פני מאיר,
את נפשי רואה.

כאן למילה פשוטה יש כוונה
היא חוברת לשירה
יש לה מנגינה משל עצמה.

התעליתי,
השירה מילאה את לבי,
או אז מתחתי את זרועי
חברתי לאדמת ירושלים ולאבניה.

29.11.2017