Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

קשרים ללא קשר

הקשר מעיק, דוחה ומסוכן.
גם למבט יש כוונה סמויה.
הקשר כטוב בעיניו יעשה
באזיקים יקשור את הקשורים.
ידרוש פיצויים, תשלומים, מזונות,
יתבע רכוש לעצמו.

הקשורים נגד הקשר קמים,
עושים אותו קצר, חסר רגשות, ללא עקבות.
תחת הקשר יש קשרים מרובים
עם רבים.
הם מתקיימים בפייסבוק, במסנג'ר, בוואטסאפ
מתעוררים לרגע ועוברים להמתנה.
NEXT בבקשה.

23.12.2017