Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ספינות החמלה

המלך פקד: "ניניה, פינטה וסנטה מריה
יגלו דרך עוקפת שנאה".
הספינות הפליגו וכל מטענן צדק וחמלה.
הזמן דוחק. השנאה פה.

אנשים מתוסכלים מבקשים כוח, כוח להרוג.
לרגע נראה שאושרם באמונה אחת ולא יותר.
השהיד נולד, הקורבן לצידו.
Luis de Torres- הנוצרי החדש
שמתקשר בשפות הנוצרים, הערבים והעברים,
הוא שימנע שפיכות דמים.

הצדק טרם נראה.
יש שלהם ארמונות פאר ויש הישנים בצל פחי הזבל.
אני מצפה לספינת הצדק
והיא מפליגה בדרכה.

18.12.2017