Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הפרידה השפויה

החיבור הוא שמביא לפרידה.
בטרם פגשתיך,
חייתי בשלום עם האנרגיה שבי.
ואז המפגש.

החיבור הוא שהפר את האיזון.
האנרגיה האצורה בי, הלכה ותפחה.
הייתי חייב לשחרר לחצים.

האנרגיה זרמה לתוך הגוף השלישי, שלנו.
אך החום שוב עלה, עד הרתיחה.
המציאות המחייבת פרידה, מנעה התפרצות.
חזרתי אל עצמי, אל הפואטי שבי.

28.12.2017