Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יהוד הקרפיון

מאז ומתמיד, דג קרפיון חי
הוא סימן היכר ליהודים.
מכת מערוך על הראש.
דג של קילו – שלוש מכות
קרפיון של שני קילו- ארבע מכות.

לעולם היהודי:
ספר תורה,
חג ושבת
אוכל כשר
ודג חי.

אך הצער לקרפיון גבר.
עכשיו הוא נמכר מת.
אבל, ברחוב גאולה ובמאה שערים
בסתר, אני קונה דג חי
עם מכות מערוך על הראש.
זאת דרכי לשמור על הזהות היהודית.

7.10.2017