Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

משורר בעולמו חי

משורר הוא היוצר והקוטל.
חי בעולמו ובחברה הסוגדת למעשי:
להוביל פרויקט משמעותי.
משורר הוא עובד חסר תקנה,
מתקשה לקבל פקודת משימה,
לא מחשיב את החלטות ההנהלה.
ממשיך את תקופת ההתבגרות,
עד הפרישה.
הוא סיוטם של בעלי השררה.
הוא נחוש להתעלם מעולם השווקים.
הוא תמיד בדרכו לעיר המקלט
שם המשוררים כמוהו.

29.12.2017