Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהבת ארצי

אכתוב לי שיר על אהבת ארצי.
כזה שיבהיר אחת לתמיד, עד כמה.
אמרתי לעצמי שאוהב את אשר אמצא בה.

ללא קוד האוטו שלי לא מניע,
ללא קוד דלת ביתי לא תיפתח,
ללא קוד סודי הבנק לא ישלם לי.
יש שחומד את אשר לי
והוא מעבר לפינה
הוא פה.
אוהב גם אותו.

מרגשת היא הדרך ממצפה רמון לנחל ערבה.
מבטי בצוק הזועק לעזרה
היעילים תומכים בו
אהבת ארצי להם.

צעיר ערבי בישוב לא מוכר
אומר לי שארצי
היא כול כולה פלסטין.
אוהב את ארצי.

5.1.2018