Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הוא ואני

ישוע הגלילי
הוא איש הארץ הזאת
איש עברי כמוני הוא פה.
בכינרת ובנהר הירדן, הוא ואני אוכלים אותם הדגים.
משוררים אנחנו.
אימתה של השחיתות קשה לנו.
לא לנו מזבחי העוולות,
כנגד הרוע קמנו,
כנגד שלטונם של בעלי השררה,
אלה שתחת צדק, מותירים אותנו בעלטה.
העושים לביתם עיוורים הם לסבלו של אדם.
שיכורי כוח צולבים על גבעת גולגולתה
ועל מעטפות השלמונים.
אל החולה אני מושיט כפות ידיים
וחברתי אל כאבו.

5.1.2018