Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זה אתה אדם

אתה נשאר אדם
בעוד שתי אצבעותיך הרזות,
הן כל מה שנשאר,
בין הבטן לגב.

"קחי ילדה" את מנת הלחם שלי,
שנותנת לראותך
עוד יום.
זה היום המאושר של אדם.

בכל מקום
בכל שפה
לא חשוב שמך
אתה אדם.

9.1.2018