Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יולד שירה

על פי הטבע אני חסר איברי לידה.
מערב את שלי עם זה של אישה,
שם את כל משאלותיי באפלה.
יש שסופג מפלה.

אני יולד שירה:
מצרף אות לאות
הן מתחברות בדרך הנכונה.
אני מיניקן בחלב משורר
הן גדלות לשירה.

היא מרגשת אותי
משמיעה צליל
שופעת אור.
משכנעת אותי:
ללדת עוד.

19.1.2018