Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פואטית עד פשטות

בכתיבה פואטית איני מתמסרת
לאיש אין זכות להשפיע עליי
לא מקבלת הערות.
אומרת בפשטות: "זאת אני"

בעיקר צועקת "לא!"
לא למלחמות, לא לניצול, לא לכסף המשחית.
לא נותנת לאיש לחדור אל בין המחשבות.
אני דוחה כל ניסיון להביט עליי,
לראות בי אובייקט נשי.

אני משתפת פעולה,
רוצה לקחת ממך אליי
עד הפשטות
עד האישה
עד החדירה אל מגוון הפרט.

21.1.2018