Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הנקודה

בשר מכסה את נפשי.
הררי שרירים ונחלי דם זורמים,
רכסים של עצמות, המעיים וכל התוספות
סוגרים על הנקודה, שגודלה לא קיים
אך היא שם.
ומשכלו המחסומים,
הנקודה עולה,
מביטה בכבליה,
מתרגשת ממלבושיה.
מה לך, הנקודה?
והיא עונה:
בין המלבושים אני איתך.

3.2.2018