Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למקום שבו השירה

לעם יש מוביל,
על פניי חלפו ואיתם עמוד האש.
אני רחוק מהמחנה
"משורר אתה, מתעלם ממה שיש"
מי שחלפו אינם מורים לי דרך.
תמיד אשאר מאחוריהם או לפניהם
זה כלל לא משנה.
במחשבותיי אני הולך
מבקש כיוון:
למקום שבו השירה.
לשם תפילתי,
שם עמוד האש שלי.

28.1.2018