Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבר במסכה

נולדתי אישה,
עד שההורמון הצמיח את האשכים,
העלה את הפין והגדיל את השרירים.
דרכינו נפרדו לנצח הנצחים.

אך יש רגע
רגע של התעלות הפואטית
שהאישה שבי שבה אליי
ומשוטטת בתוכי.

אני מקבלה בנפש חפצה
ובחושים מחודדים,
אני שומע את בכי התינוק,
שמעבר לים.

ואז חותם,
באגרוף.

24.1.2018