Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אהבה זאת כל ההוכחה

אני דוקטור ל-
אני בשלן
אני עובד ב-
אני משורר
אני
ככל שאני מציג את עצמי,
אני שם, אחד מני רבים
איש אינו מביט בי שנית.
אני רוצה את אבא שלי
הוא לא עשה השוואה
אהבה זאת כל ההוכחה.

8.2.2018