Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תעלול או שיטפון

שנינו צופים בשיטפון:
סלעים נסחפים,
נחל דרגות קם בעוצמה,
קורא תיגר על הגדות שהוקצו לו
בשנה שחלפה.

בשצף מגלגל פסגות ההרים
וברעש שמשתיק טייסת סילונים.
התגמדנו, דבר אינו בולט מעל לנעל.
שני זוגות נעלים מחובקות.

שולחים מבט בצוק התלול
הוא יבש
מתחנן למים
ואת תוהה: מסכה או תעלול.

22.1.2018