Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חוצה ולא

ברור שלא נחצה את הגבול
שבינינו.
מולך אני מעלה חיוך משלים,
מרגישה במקום האינטימי
הפנימי לגמרי
שלי.
פונה אליך במילים חסרות
מבלי להמתין לתשובה
אני נותנת לעצמי את החופש הגמור
המוחלט
לחבור אליך.
אני לא פוגעת,
אך חווה התנסות
הנותנת לי כוח להמשיך, לקום
להכין ארוחת הבוקר לבני ביתי,
ללא נקיפות מצפון
איש לא ישפוט אותי
אני נקייה לבעלי
אשתו בלילה
ומאוהבת ללא גבול
רק באומרי לך
שלום.

16.2.2018