Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

חירותי אוכלת חירות

זאת חירותי:
לקבוע כמה לידות יהיו לי.
ויודעת אני שמנעתי חיים מכם,
מכה רבים לחיות.

היש מחסור באנשים?
הביטו בערים הומות אדם
אני לא רוצה להוסיף עליהם
עוד מספר.

ואז הילד שלא נולד מדבר אליי
מבקש חירות להיוולד
הוא רוצה לכתוב שיר פואטי.
ולי החרות להגיד לא.

9.3.2018