Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המסתערב המושלם

כל אחד מתפקד כסוכן רדום
של השב"כ.
"תיטמע בין האויבים
תדבר כמוהם, תאמין באמונתם,
תראה כמותם, תפילתך כתפילתם.
עד שאין איש שיבדיל ביניכם.
גם לא אתה."
ולקח לו אישה ערבייה
ונולדו להם בנים ובנות,
כולם סוכני שב"כ
רדומים לתקופה של דורות.

7.3.2018