Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החיים מרחוק

יוצאים מהתחנה,
גוש דחוס של אנשים מתפצל.
מתרחקים בקווים מקבילים
אין סיכוי שייפגשו שנית.
מי שמועד, נופל ומת
מתקרב לאחר.

13.3.2018