Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא

על הכוונת
ראשו במרכז הצלב וידי על בית ההדק.
אני מרוכז, שקט,
מאומן,
מוכן לצליל הרשף.
במבט נוסף אני מבחין
שראשו בנוי לתלפיות, מלאכת מחשבת
של טריליוני תאים
המסדירים ביניהם זיכרון
ומראה מופלא של עיניים.
אני מרפה
מסיר את ידי
מרוקן את בית הבליעה.
שולח תפילת הודיה
על שאני אדם.

1.4.2018