Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מאחורי האות

יש בי רעב לגלות את שמעבר,
לגעת במה שמאחורי המסתור,
אך הסרת מחסום אחד מגביהה חומות.
המסקנה הוסקה: הדרך אל האופק צרופה בלא נודע.

את מרב כישורי הקדשתי לחקר
האות יו"ד,
היא מוכרת עכשיו מכמה זוויות,
אך לאות הבודדת אין מובן
סביבה מתנשאות פסגות של נעלמים
ומאחוריה שדות של
איני יודע.

שם לזמן אין מובן,
שם האנטי-חומר והחומר נאבקים על הבכורה,
אטומי המימן מתרוצצים חסרי מנוחה.
המטרה נקבעה:
אדם בקצה המנהרה.

31.3.2018