Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פעמיים פטגוניה

אני חוזרת למקום החיות שלי,
אל חופה של פטגוניה.
התפלשתי בין פילות הים,
הייתי לך אישה.
גופי השתרע בין המים לחול
שאגתי כמותן.
הזיכרון הזה עשה אותי לבת הזוג.
ומשתמו שנותיי
אני חוזרת לאותו החוף
ומקשיבה למעשה הבריאה.

15.4.2018