Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לשונא באהבה

שונא את השונאים.
השנואים שונאים את השונאים.
השנוא הגלילי על מדרגות הר הבית
מייעד עצמו לקרבת האל,
ויודע שאל איש עברי זה העולם יישא תפילה.
ודרכו שנאת אל בני עמו תרבץ.
ודמם השנוא על כל שעל.
באהבת ירושלים
הוא מגיש את לחיו לשונאיו השנואים
חזיונו של משורר.

12.4.2018