Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הקשב לעצמך

אל תפוצץ עליי את מטען שנאתך
הורד את הקנה
סלק את הסכין.
לא מהפחד נמלכת
כי אם מאהבה.
חשוב על הטוב שנותר לעשות.
וידעו אנשים את דרכם ללא סימני דם.
איש ואישה אומרים לך תודה
על שהקשבת לעצמך.
ורוחו של הבורא מהדהד מעל ראשינו.

19.4.2018