Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החיים בחוסר ודאות

יש שעובד את האל
מודה לו על כל מעשיו
רואה עצמו כי בצלמו הוא,
נותן מעשר, מאמין בעומק ליבו,
הוא עבדו.
אינו מעלה בדעתו שאדונו
כלל לא פה.
לפיזיקאי היוצר הוא: כוח כבידה, תנועה
ואבולוציה קיומית של אטום.
האמונה בנוסחה: E=mv2,
המתקיימת מאז שהעולם נברא
בבום אחד גדול.
נברא?
משמע הבורא. הללויה.
אני עוצם עיניים
מקבל ממנו שכטה,
חומר מפיח רוח חיים.

12.5.2018