Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דם אחד לנו

כאן מגישים אוכל בריא.
מהלומות שנאה הן הרג המוני.
המוות ממכר. ויש ממנו הרבה.
כוחות השוק גובים מחיר חיים.
מבטי אל הר- הבית
אל קודש הקודשים עצמו.
אני נהדף, כשהאחר משמיע מילים דומות
והוא רואה את המסגד על אותו ההר:
אל-אקצה.
והאחר רואה את הצלוב הנבגד על גבעת הגולגתא
ומתחנן בתפילה לסליחה.
האם בנו האל או באל אנו?
בהתעלות עילאית אני משיל מעליי שכבות של רוע,
אומר לשונא: חפש דרך לחיים לך ולי.
האוויר שיוצא מריאותיי הוא האוויר שנשאב
לריאותיו של האחר.
דם אחד לנו.

8.5.2018