Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עולמות מתנקשים

לא מקבלים את דין החיים.
עולם השפע אל מול עולם של אין.
חסרי תקווה ממלאים שבר,
מעלים סוללה למי שיודעים
לדרוך על המתים.
איש אינו מתנצל.
שהיד הוא דגלו של האסלאם.
רק הכופרים מתים.
כמוני.

15.5.2018