Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זיוה

כשהשדה מחליף את צבעו,
ואת דממה בכאב נצור
ברגע שחרב עולמך
אני כותב לך אות של שיר
היא מתחברת לנפשך
מרפאה
מעלה בך חיוך של היה
ואת על עצמך מביטה.

28.3.2018