Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בעין שקר

הזמנתי את החיים תוך כדי צחקוקים.
רק את ואני.
האתמול לא רלוונטי.
המלצר מחייך ומגיש חשבון,
סוף לחגיגה.
השקר נגלה:
אישה ועוד אישה,
לרגע כולן שלי, לרגע אף לא אחת.
אני קובע: אנחנו חופשיים.
אני מתרווח על האגו שלי
משתיק את המחר
מוחק.
אני לא מבין את עצמי
והיא עונה: "תיקח יותר".

25.4.2018