Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

היעד הנכון

"אתם בצנחנים. רואים את הגבעה ההיא?
שם מסתיים המסע שלכם.
מה, עוד לא הגעתם?"
הרצוצים אוספים כוח.
עולים.
המ"פ חיכה להם למעלה
עקב אחרי זחילתם.
כשעמדו צעק: "בחרתם בגבעה לא נכונה.
תראו את זאת שבצד צפון-מזרח,
הפעם תעשו את זה זריז".
הצייתנים כבשו את הגבעה
גם זה איננו היעד
שוב בשורה
ושוב גידופים ומשימה חדשה:
הפעם הגבעה הדרומית.
אני מביט בפניו של המפקד,
פניי שטופי הזיעה הבחינו
שפדחתו הדלילה, האף המזדקר,
עצמות הלחיים החדות, החרכים והבליטות
כמראה הגבעה הזאת.
אני דורך עליה.
זה היעד הנכון.

27.4.2018