Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בין המרווה לעלמה

המרווה במצב רוח מלבלב,
גביעיה הסגולים נוצצים ככנפי דבורה.
סיפוק קיומי כל דקה.
העלמה מודעת למבטיי החושקים
הם אינם חודרים מבעד
לכובעה הכחול מאוד.
הדבורה מחדירה את חדקה
עמוק
עד המתוק המרטיט.
בין ענפי המרווה נותרו עלים יבשים,
מהשנה שחלפה.
העלמה הסירה מבטה.
זה לא אני.
לי זה לא יקרה.
לא יקרה.

29.4.2018