Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מרפא

מרפא מפציעות הילדות
מנטישה
מניצול
מקללה
מעונש תדיר
מתקופת התבגרות
מאכזבה
מזיכרון
מתמונתו של מת
מזיכרון
מבדידות
מהכעס על שאיני יכול.
מבזק אור מתפצל לרסיסים,
כל שבריר נאסף לשובל מתמשך,
טס, מבעיר עצמו, סובב ילדותי.
עוטף, סולח, מרפא.
מהנשימה הראשונה, המוח מכתיב את הטראומה
וכותב שיר.

19.5.2018