Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מה ירושלים?

מה, בירושלים אנשים לא עושים ?
לא שותים ואוכלים, לא מקללים ולא קונים?
אז מה הייחוד הזה? מה הדיבור על
הסינדרום שבה?
אל תבקש ממנה להיות קדושה
אין בה אלא מעש של אנשים.
ירושלים אינה מתפארת במשכנותיה,
נאמנה היא לעצמה,
אמיתית בעייני אוהביה.
בת אל טמונה בתוך עצמה.
משהו ממנה חוצה אליי.
היא נטמעת בלב כל אוהביה.

19.5.2018