Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רק באמצע

תמיד על ענף במחציתו של העץ,
עץ תפוח, עץ לבנה, עץ
אמצע העץ.
כלל לא מבחין שלאמצע יש
התחלה ויש לו סוף.
האמצע ותו לו.
למבט יש כוח המשך –
הוא מגלגל.
שנינו מעל לכיסוי.
איני שואל מניין צמחת?
את לא רוצה לדעת לאן אני חוזר?
רק האמצע
מתחבר.

23.5.2018