Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לקראת שמונה מיליארד

אני שומע שחשוב להיות שמח,
ש"יהיה טוב" זו דרך.
אנשים מתוסכלים
מתרחקים.
נקברים מתחת למציאות.
קנביס רפואי מכה שורש הזיות
בחסר.
ההמון שוקע בבלבול.
הבריכה מלאה שתן.
ללא יער
ללא ילדות.
ואולי אהבה נקייה תקים אותי על הרגליים.

26.5.2018